HML Care Masterclass

We see you like you have never seen yourself before!

HML Care is een werving- en selectiebureau met een ruim aanbod aan geschikte en getalenteerde kandidaten voor de zorgsector.

Masterclass Preventie en Presentie

Hollen en vliegen op de werkvloer. Eeuwig de tijd als een vijand, dwingend en concreet aanwezig op die werkvloer. Een uur valt in volume niet te comprimeren tot een half deel, zodat er in een dag meer seconden, meer minuten en meer uren passen. Een andere oplossing om de zorg te verbeteren, is nodig.

De stap naar HML care werd gemaakt begin 2021. Met de masterclass in serie focussen we verder op het verbeteren van de zorg. In de masterclass Preventie en Presentie komen diverse sprekers aan het woord. Het programma is gericht op bestuurders, beleidsvormers, beleidsuitvoerders, medici en zorgprofessionals. De zorgprofessionals beschouwen wij als kernmedewerkers. De organisatie als ontwerper, bouwer en facilitator.

De uitvoerende kant van zorg

De bestuurlijke kant van zorg
De organisatorische kant van zorg
De economische kant van zorg
De toekomstgerichte kant van zorg
Karin Kasdorp
Karin KasdorpDrs. Karin Kasdorp studeerde organisatiekunde, culturele antropologie en journalistiek.
Vanuit haar expertise zal zij een bijdrage leveren rondom het thema Cultuur- en Organisatieverandering, waarbij dat zowel kan gaan over een individuele organisatie, als over een bredere cultuur- en gedragsverandering in de zorgsector. De rol die de organisatie (bestuur, beleid en medewerkers) hierbij speelt, is groot.

Verdere interessegebieden waar ook een bijdrage in verwacht kan worden, valt onder het thema Arbeids- en Organisatiepsychologie, Bedrijfskunde/Organisatiekunde of Sociologie.

Mr. drs. S. (Shirin) Slabbers
Mr. drs. S. (Shirin) SlabbersSenior jurist gezondheidsrecht
Studeerde Rechten aan de universiteit Utrecht en Beleid en Management Gezondheidszorg aan de Erasmusuniversiteit.

Vanuit haar expertise zal zij een bijdrage leveren rondom het thema De ontwikkeling van het zorg vak, regels en wetten.

Verdere interessegebieden waar ook een bijdrage in verwacht kan worden, valt onder het thema Organisatie-ontwerp. Eerder betrokken geweest bij o.a. fusiebesprekingen tussen de Raden van Toezicht van twee instellingen in de zorg.

Spreker nog in bespreking
Spreker nog in besprekingspecialiteit
Nieuwe sprekers worden binnenkort toegevoegd
Dr. M
Dr. MGezondheidseconoom
Definitieve toezegging volgt.

WHATS IN IT FOR ME?

Het hele organisatiesysteem erbij betrekken

A) Kernmedewerkers

  • bewustwording
  • applaus; zij ervaren de aandacht en de interesse
  • erkenning; zij ervaren de erkenning van hogerhand dat er veel te verbeteren is

B) Alle deelnemers

  • van elkaar leren
  • direct contact tussen top en kern
  • casus inbreng en vraagstukken inbreng
  • eigenaarschap; veranderingen gaan leven wanneer de hele organisatie betrokken is bij het beleid

C) Toekomst

  • de springplank naar een verpleegkundig adviesraad
  • afstemming op een mogelijk vervolgtraject (trainingen/coaching)
  • in een context van nabijheid is in de organisatie een juiste inschatting te maken waarbinnen men moet optreden (enquêtes houden afstand)

Op zoek naar een leuke baan in de zorg?

HML Care helpt je op weg naar je droombaan!

Schrijf je gratis in als kandidaat!