HML Care Masterclass

“nader te bepalen thema”

Hollen en vliegen op de werkvloer. Eeuwig de tijd als een vijand, dwingend en concreet aanwezig op die werkvloer. Een uur valt in volume niet te comprimeren tot een half deel, zodat er in een dag meer seconden, meer minuten en meer uren passen. Een andere oplossing om de zorg te verbeteren, is nodig.

De stap naar HML care werd gemaakt begin 2021. Met de masterclass in serie focussen we verder op het verbeteren van de zorg. In de masterclass Preventie en Presentie komen diverse sprekers aan het woord. Het programma is gericht op bestuurders, beleidsvormers, beleidsuitvoerders, medici en zorgprofessionals. De zorgprofessionals beschouwen wij als kernmedewerkers. De organisatie als ontwerper, bouwer en facilitator.

De uitvoerende kant van zorg

De bestuurlijke kant van zorg

De organisatorische kant van zorg

De economische kant van zorg

De toekomstgerichte kant van zorg

Spreker 1
Spreker 1specialiteit
Nieuwe sprekers worden binnenkort toegevoegd
Spreker 2
Spreker 2specialiteit
Nieuwe sprekers worden binnenkort toegevoegd
Spreker 3
Spreker 3specialiteit
Nieuwe sprekers worden binnenkort toegevoegd
Spreker 4
Spreker 4specialiteit
Nieuwe sprekers worden binnenkort toegevoegd

WHATS IN IT FOR ME?

Het hele organisatiesysteem erbij betrekken

A) Kernmedewerkers

  • bewustwording
  • applaus; zij ervaren de aandacht en de interesse
  • erkenning; zij ervaren de erkenning van hogerhand dat er veel te verbeteren is

B) Alle deelnemers

  • van elkaar leren
  • direct contact tussen top en kern
  • casus inbreng en vraagstukken inbreng
  • eigenaarschap; veranderingen gaan leven wanneer de hele organisatie betrokken is bij het beleid

C) Toekomst

  • de springplank naar een verpleegkundig adviesraad
  • afstemming op een mogelijk vervolgtraject (trainingen/coaching)
  • in een context van nabijheid is in de organisatie een juiste inschatting te maken waarbinnen men moet optreden (enquêtes houden afstand)

Op zoek naar een leuke baan in de zorg?

HML Care helpt je op weg naar je droombaan!