COACHING

Luisterend oor – Individueel Coaching – Groepscoaching – Training

Gericht bezig zijn met je professionele en persoonlijke ontwikkeling én gelijktijdig ventileren met een empathisch vakgenoot? Het kan en het mag!

Myriam & Laura

Myriam

Ik zal mij even voorstellen. Ik ben Myriam, ik ben docent, ondernemer maar vooral verpleegkundige in hart en nieren. In de jaren 80 heb ik mijn diploma verpleegkundige behaald. Hierna werkte ik in diverse ziekenhuizen, maar verkende ik ook andere werkterreinen zonder de binding met de gezondheidssector uit het oog te verliezen. Ik heb mij dus in heel wat diverse werkkringen bewogen en heb op deze manier een goede inkijk in diverse instellingen en hun organisatie gekregen. In mijn docentenopleiding Zorg en Welzijn behaalde ik het bijvak Coaching. Ik mag gerust zeggen dat ik door de wol geverfd ben.

Laura

Ik zal mij ook even voorstellen. Ik ben Laura. Ik ben toegepast psycholoog en studeer aan de Universiteit Leiden. Ik heb aandacht voor jou en bewaar de rust in een gesprek. Ik vind het belangrijk dat je je gehoord voelt en verder kan. Met mijn expertise wil ik jou helpen jezelf te verbeteren. Mocht je mij bij HML care nodig hebben, dan ben ik er voor je. Ik ga vertrouwelijk te werk en heb regelmatig overleg met Myriam; twee weten immers meer dan een. Samen met Myriam bied ik maatwerk. Vertrouwen en vertrouwelijk met jouw gegevens omgaan hebben ook bij mij de hoogste prioriteit. Het is onderdeel van onze beroepscode.

Werken in de zorg is geen sinecure. Er is sprake van een enorm fysieke, mentale en psychische belasting die een aanslag pleegt op jouw deskundigheid en persoonlijkheid. Het werk wordt steeds minder naar behoren en tevredenheid uitgevoerd. En werken in de zorg lijkt dan een opgave te worden waar het eerst een plezier was.

Waarvoor kun je als zorgmedewerker bij ons terecht?

Waarom

Elk gesprek verdient een luisterend oor. Voor de zorgprofessional is het niet altijd even eenvoudig om hier toegang toe te vinden, omdat tegenwoordig meer dan ooit het de zorgprofessional aan tijd ontbreekt. Bovendien hebben anderen, door de hectiek van alledag, weinig tijd en ruimte om echt en goed naar je te luisteren.

Het is niet gemakkelijk om je te uiten, om te vertellen wat je dwars zit en om je hart te luchten. Dit kan benauwend zijn of juist allerlei emoties bij je losmaken. Je geeft veel van jezelf, maar de bron is niet onuitputtelijk!

Wanneer

Luisteren is essentieel. De waarde en betekenis daarvan worden vaak onderschat. Wij zijn geïnteresseerd in jou als mens en als zorgprofessional. Dat geeft betekenis. Ons luisterend oor aangrijpen is een belangrijk aspect om te investeren in jezelf. Wij herkennen elke situatie en zijn empathisch. Wij zijn geheel onafhankelijk en hebben jarenlange ervaring. Je kunt met een gerust hart je gedachten, vervoeringen en teleurstellingen aan ons toevertrouwen.

Alles wat je bezighoudt, waardoor je innerlijke rust krijgt en de ruimte en mogelijkheid ontstaan om jezelf te ontwikkelen. Leg de focus op jezelf en krijg de aandacht die je verdient. Lucht je hart en voel je gehoord. Perspectief opent zich voor jou.

Door te ventileren gaat er wellicht een andere wind waaien die je goed zal doen. Krijg meer balans in je leven. Wij geven je de ruimte om te vertellen en wij nemen de tijd om je te begrijpen.

Een empathisch,

luisterend oor

coaching ontwarring
Samengevat:
 • Er wordt in een belangrijke behoefte voorzien, namelijk gehoord worden;

 • Wij bieden perspectief. Je blik opent zich en verruimt zich;

 • Uit de gesprekken met ons ontleen je de kracht om verder te kunnen;

 • Uiteindelijk vind je bij ons innerlijke rust.

Voor wie

De beginnende zorgprofessional

Wij zijn er voor de beginnende zorgprofessional, die bijvoorbeeld onlangs is afgestudeerd. Maar wij zijn er ook voor de zij-instromers, op wie de uitdrukkingen Bezint eer ge begint en Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald van toepassing kunnen zijn. Niemand heeft baat bij voortijdige uitval uit de sector. Dat is zonde van alle verspilde tijd en energie, omdat investeringen niet waargemaakt konden worden en werkplezier uitbleef.  Is preventie niet het credo in de gezondheidszorg?

De senior zorgprofessional

Naast de beginnende zorgprofessional zijn wij er ook voor de senior zorgprofessional. De vele veranderingen en vele jaren in het vak beginnen bij deze groep hun tol te eisen. Hier kunnen de uitdrukkingen Door de bomen het bos niet meer zien en Onder een valse vlag varen van toepassing zijn, waardoor werkplezier uitblijft.

De gestresseerde zorgprofessional

Op elke moment in de loopbaan kan men met stress te maken hebben. De zorgprofessional die een problematische situatie ervaart, kan zijn of haar verhaal vertellen en de eerste ondersteuning krijgen, zodat in een belangrijke behoefte wordt voorzien, namelijk gehoord worden.

De leergierige zorgprofessional

Ook de zorgprofessional die een casus wil bespreken om aan Permanente Educatie te werken om zodoende de professionele kennis en vaardigheden op peil te houden en te vergroten kan bij ons terecht. De leergierige zorgprofessional komt daardoor sterker en met meer vertrouwen in het eigen kunnen in het werkveld te staan.

Waarom

Wanneer je plezier in je werk hebt en je jezelf kunt ontwikkelen dan levert dat de meeste voldoening en de beste resultaten op. De dagelijkse praktijk laat zien dat dit vanwege de werkdruk niet altijd even gemakkelijk is. Je voelt je geleefd en je weet niet hoe dit anders moet. Hoe verander je je gedrag maar ook je werkwijze? Coaching biedt je de mogelijkheid om de aandacht op jezelf te vestigen. Er wordt gewerkt aan bewustwording, aan het verkrijgen van inzichten en aan het vinden van nieuwe manieren voor vastgeroeste gedragingen.

Hoe

We kijken hoe het anders kan door het voeren van individuele gesprekken. In het intakegesprek ontrafelen we eerst de hulpbehoefte en maken deze concreet. Vervolgens maken we een persoonlijk plan van aanpak waarin tijdsduur en beoogde resultaten worden vastgelegd. Het traject sluiten wij af met een eindgesprek. Op verzoek volgt eventueel een eindrapport.

De voornaamste taak van de coach is het stimuleren van het leerproces. De coach is echter niet degene die de antwoorden op een presenteerblaadje aanreikt. Het coachingstraject is een eigen leerproces waarbij de verantwoordelijkheid bij de klant blijft en niet door de coach wordt overgenomen. Door confrontatie, zelfreflectie, zelfregie en oefening komt de medewerker tot bewustwording, inzicht en keuzevrijheid en wordt de autonomie vergroot.

Individueel

coaching

Wie

Voor iedereen die wil groeien, zich wil ontwikkelen en meer uit zichzelf wil halen door eigen talent en capaciteit optimaal te benutten.

Wanneer

Op het moment dat de zorgprofessional zich realiseert dat hij/zij er behoefte aan heeft om meer uit zichzelf te halen en bereid is in zichzelf te investeren. De zorgprofessional wil bijvoorbeeld resultaatgerichter werken. Maar het kan ook zijn dat hij/zij net in een leidinggevende functie is begonnen of juist meer rust en balans in het dagelijks leven wil hebben.

coaching

De behoefte aan persoonlijke ontwikkeling kan zich manifesteren op het gebied van:

 • Leiderschap

 • Communicatie

 • Samenwerking

 • Werk-privé balans

 • Zelfvertrouwen

 • Stresshantering

 • Prestatieverbetering

Duur

De duur van het coachingstraject varieert. Gemiddeld bestaat een traject uit zes gesprekken van negentig minuten met een maximale duur van een half jaar. Een intakegesprek duurt gemiddeld zestig minuten en kost € 40.

Tarieven

De tarieven voor coaching vindt u hieronder.

Wij hanteren een uurtarief van €80 excl. BTW

De kosten van coaching kunnen veelal vergoed worden via de werkgever. De bedrijfsarts kan een traject voorstellen

Wij hanteren een uurtarief van €120 excl. BTW

Voor vragen kunt u contact opnemen met myriam@hmlcare.nl .

Groepscoaching

Op aanvraag

Training

Op aanvraag

Op zoek naar een leuke baan in de zorg?

HML Care helpt je op weg naar je droombaan!